Giới thiệu

Với lý do: Máy bay, tàu hỏa hiện nay là phương tiện đi công tác rất phổ biến, đặc biệt đối với các cơ quan, doanh nghiệp. Và trong nhiều trường hợp, Quý khách cần cấp lại, làm lại cuống vé:
  • Do không may để mất cuống vé
  • Nâng hạng vé cao hơn do sơ suất khi đặt vé, xuất vé từ phòng vé
  • Làm lại cuống vé để bổ sung, hợp thức thủ tục thanh toán công tác phí, chi phí đi lại
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cung cấp, làm lại cuống vé máy bay, vé tàu theo thông tin Quý khách cung cấp.
Đặc biệt Quý khách có thể lấy vé ngay sau khi gửi thông tin. Giao cuống vé máy, cuống vé tàu 24/7, phục vụ toàn quốc.